top of page

ПОЛИТИКА за поверителност

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за www.OscarOrganic.com затова се стремим процесът по обработката на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Настоящата политика за защита на личните данни урежда как "Алфабет Козметикс" ООД, събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

 

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. В качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. 

 

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно! Предоставяйки Вашите лични данни на OscarOrganic.com, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

"Алфабет Козметикс" ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Вярност 21-23, офис 1

e-mail: team@alphabetcosmetics.com

 

Кой има достъп до Вашите данни?

Данните, които събираме от посетителите и клиентите на OscarOrganic.com, се съхраняват в рамките на България. Достъп до данните има само компанията "Алфабет Козметикс" ООД чрез нейните служители. Информация на трети страни (куриерски служби) се споделя, само за нуждите от предоставяне на нашите продукти.

 

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели!

  

Какви са Вашите права?

Всеки клиент на сайта OscarOrganic.com има следните права:

 

- право на достъп

Имате право да поискате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас.

- право на преносимост

Имате право да получите копие на информация, която съхраняваме за Вас.

- право на коригиране

Имате право да коригирате своите лични данни, в случай че имате регистриран профил.Ако се затруднявате, винаги може да се обърнете към нас за нанасяне на нужната корекция.

- право на изтриване

Имате право да заличите профила си (ако имате такъв) стига това да не противоречи на законови и счетоводни правила.

- право за възражение

Може да проявите възражение от получаването на маркетингови съобщения и да се отпишете от имейл бюлетина на магазина.

 

Как можете да приложите Вашите права?

Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по коректен и законен начин. Във всеки един момент може да се свържете с нас на имейл team@alphabetcosmetics.com и да проявите своето право! 

Ако смятате, че OscarOrganic.com обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган –„Комисия за защита на личните данни“.

 

Какви данни събираме при поръчка от OscarOrganic.com?

Ще обработваме следните лични данни:

- информация за контакт - име, адрес, имейл и телефонен номер;

- информация и история на плащанията; 

- информация за поръчките.

 

Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно: 

Уточнения по поръчки.

Потвърждаване на поръчки (при необходимост).

Изпълнение на поръчки.

Обработка на рекламации.

При необходимост от предоставяне на информация на клиента по повод поръчка или отправена рекламация.

Информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчки или действия по рекламации.

Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.

Данните, предоставени от клиентите, не се използват за рекламни цели на OscarOrganic.com, освен ако клиент изрично не е пожелал това. Желанието за използване на данните с рекламна цел подлежи на промяна във всеки един момент при желание от страна на клиента.

 

Какви данни събираме за маркетинг цели?

Ще обработваме следните лични данни:

-информация за контакт: имейл адрес, телефонен номер, населено място, IP адрес;

-история на пазаруването;

-навигация в сайта и кликване на определени места - категории, продукти.

 

Обработването на Вашите лични данни се извършва чрез Вашето съгласие за получаване на рекламна и маркетингова информация.

Вашите данни се съхраняват, докато не оттеглите сами съгласието си.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Информацията за клиентите се предоставя само и единствено на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите от процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на поръчките.

На партньорски фирми (куриерски служби и др.) се предоставя единствено частта от информацията за клиентите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство. OscarOrganic.com предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.

 

ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

„Алфабет Козметикс“ ООД има право да променя и допълва условията в Декларацията за поверителност. Всяка промяна или допълнение влизат в сила от момента на публикуването им.

Бисквитки

Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" ("cookies") са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете, поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

 

 

Как използваме "бисквитки"?

На OscarOrganic.com използваме "бисквитки" с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта на сайта, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа и aнализиране на информация за потребителското поведение при неговото ползване.

Събраната информация от "бисквитките" на страниците на OscarOrganic.com се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме интернет страниците, както и да подобряваме тяхната структура, функционалност и съдържание.

Payment Methods
bottom of page